مشتریان روسی اجتناب کرده اند نتفلیکس شکایت کردند / تقاضای ۶۰ میلیون روبل – تئاتر اینترنت


مشتریان روسی اجتناب کرده اند نتفلیکس برای برداشتن شرکت ها در روسیه شکایت کردند.

در حالی کدام ممکن است نتفلیکس ماه قبلی گزارش داد کدام ممکن است در اعتراض به حمله روسیه به اوکراین، شرکت ها شخصی را در اوکراین متوقف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت چالش های روسیه را متوقف می تنبل، اکنون مشتریان روسی تخلفاتی را گزارش می دهند.اجتناب کرده اند قرارداد این جامعه غول پیکر شکایت شده است.

یک مدت کوتاه در گذشته اجتناب کرده اند این موارد، نتفلیکس همراه خود روسیه به هماهنگی رسید کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند بازاریابی روسی را طبق مبانی روسیه بدون هیچ هزینه ای آشکار تنبل.

طبق گزارش RIA روسیه، ۲۰ نفر، حداقل می خواست برای پرونده شکایت مشترک در روسیه، اکنون شکایت شخصی را به نتفلیکس کشتی کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} این انواع برای عجله افزایش یابد.

نتفلیکس اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۶ در روسیه ورزش می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند عالی میلیون مشترک توسل به کرده است. قیمت اشتراک این سرویس در روسیه ۷۹۹ روبل (۹.۶۷ دلار) در ماه است.

دادستان های نتفلیکس کدام ممکن است توسط عالی نمایندگی حقوقی مورد شکایت قرار گرفته اند، افتادگی شرکت ها نتفلیکس در روسیه را نقض حقوق مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی شهروندی روسی توضیح دادن کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایت کرده اند. خوشایند آنها ۶۰ میلیون روبل به بازو آوردند.

بر مقدمه مستندات این شکایت، قرارداد نتفلیکس همراه خود مشترکین قرارداد نهایی است کدام ممکن است به صورت عالی طرفه قابل فسخ نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتادگی شرکت ها نتفلیکس به معنای افتادگی حقوق مشتریان .

شاکیان نیازمند غرامت به مبلغ ۶۰ میلیون روبل (حدود ۷۳۰ هزار دلار) برای خسارات غیر مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریمه به همان اندازه ۵۰٪ اجتناب کرده اند مبلغ تصمیم گیری شده هستند. نتفلیکس در صورت اجتناب کرده اند بازو دادن پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم رعایت آن قابل انجام است همراه خود جریمه های بیشتری گذراندن شود.