معاون حقوقی تجهیزات گلف پرسپولیس: حداقل اصول شخصی فدراسیون را نادیده نگیرید!


به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند تجهیزات گلف پرسپولیس، حسین دوام در پی آرای صادره در پرونده‌های شکایت تجهیزات گلف پرسپولیس به طرفیت تجهیزات گلف استقلال، اظهار کرد: واقعیت اینجا است کدام ممکن است نمی‌دانیم همراه خود ملاحظه به بعضی آرای صادره چه می‌توان ذکر شد کدام ممکن است حق مطلب ادا شود. برای ما جای سوال کردن، شگفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس و جو است کدام ممکن است خواه یا نه کلیه دعاوی خودمان را اجتناب کرده اند این پس، اجتناب کرده اند پیش ردشده بدانیم؟ شناخته شده به عنوان مثال در موردی معادل ساختار دعوا نسبت به غیرمجاز بودن حضور رافائل سیلوا در لیگ فوتبال ایران، استدلال تجهیزات گلف پرسپولیس، اصول وضع شده اجتناب کرده اند سوی فدراسیون فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها شرکت کننده استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف زودتر وی انصافاً روشن است. در رد این دعوا استدلال حقوقی قانع‌کننده‌ای در رای مطرح نشده است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری هواداران پرسپولیس کدام ممکن است طبعا اجتناب کرده اند زیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بم مسایل، اصول، اقدام تجهیزات گلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مقیاس موضوع اطلاع ندارند، هجمه شخصی را متوجه تجهیزات گلف می‌کنند. واقعا باید چه پاسخی به آن است‌ها داده شود؟ اکنون کدام ممکن است این امتیازات را مطرح می‌کنیم اجتناب کرده اند باب دلیل شرایط است کدام ممکن است شخصی را در قبال آن مسوول می‌دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا این به معنای متعهد شدن موضع نسبت به ارکان انضباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادیده تکل تخصص اعضای کمیته انضباطی نیست.

وی یکپارچه داد: ما در پرسپولیس، تمام تجهیزات گلف‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ارکان فدراسیون باید مجری قوانین، آیین‌نامه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل‌های مربوطه به هر موضوع باشیم. شکایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه اعتراض پرسپولیس کدام ممکن است دنبال ممکن است در راستای شهرت بخشیدن به مصوبه‌ فدراسیون فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام به کدام ممکن است در قالب آیین‌نامه توسل به گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان خارجی ابلاغ گردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اجتناب کرده اند این آیین‌نامه نیز آسانسور لیگ ایران همراه خود توسل به گیمرها باکیفیت {بوده است}. آیین‌نامه در ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ تصویب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موازینی را وضع کرد. شکایت تجهیزات گلف پرسپولیس نیز مستند به آن است بود.

معاون حقوقی تجهیزات گلف پرسپولیس خاطرنشان کرد: شناخته شده به عنوان الگوی با توجه به رافائل سیلوا کدام ممکن است سال قبلی در لیگ عربستان حضور داشت، به این مساله ردیابی می‌کنیم کدام ممکن است وی برای بدست آمده مجوز تفریحی در فوتبال ایران باید همراه خود تیمش در عربستان حداقل در جایگاه ششم لیگ آن ملت قرار می‌گرفت. خب این قوانین را شخصی فدراسیون گذاشته است. نمی‌شود کدام ممکن است بخش عکس اجتناب کرده اند فدراسیون آن را نادیده بگیرد. خدمه الفیصلی هم در فصل قبلی نهم شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکایت ما به صراحت به این مساله اعتراض شد. همراه خود ملاحظه به همه این جوانب خالص است کدام ممکن است در حفاظت اجتناب کرده اند حق قانونی پرسپولیس اجتناب کرده اند نهایت قابلیت قانونی برای دادخواهی {در این} پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری پرونده‌ها بهره خواهیم گرفت. این موضوع را هم مشخصا برای تجدیدنظرخواهی به کمیته استیناف می‌بریم.

او اضافه کرد: شناخته شده به عنوان عالی الگوی تولید دیگری باید به شکایت ساختار‌شده نسبت به محمد دانشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبرئه او اجتناب کرده اند سوی کمیته انضباطی ردیابی کنیم. خب مستندات را کشتی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص است کدام ممکن است چه حرکتی اجتناب کرده اند وی بالا زده است. حالا کدام ممکن است وی را تبرئه کردند، خواه یا نه این امر به معنای کدام ممکن است این کار حرکت اجتناب کرده اند این پس در فوتبال ایران جایز است؟ پس شاید جایز باشد کدام ممکن است او را به خاطر از جمله حرکتی جدید به فوتبال ایران، الهام بخش هم بکنیم. ای‌کاش حداقل مصادیق، حدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثغور رفتار توهین‌آمیز هم معلوم شود کدام ممکن است بدانیم. خواه یا نه واقعا رفتاری کدام ممکن است صورت گرفته توهین‌آمیز تلقی نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی حرکت جایز است؟! به هر طریقی بخشی اجتناب کرده اند فلسفه کاری کمیته انضباطی صدور آرایی است کدام ممکن است دلسرد کردن تحمیل تنبل ولی وقتی برخوردی نشود دیگران هم ترغیب به چنین رفتارهایی می‌شوند.

حسین دوام در نهایت خاطرنشان کرد: وقتی در یکی اجتناب کرده اند دردسرساز‌ترین دوران‌های پرسپولیس در سال‌های فعلی قبول مسوولیت کردیم، کنار هم قرار دادن این مسایل شدیم. ساده تاکید می‌کنم کدام ممکن است ما در حفاظت اجتناب کرده اند حق پرسپولیس ذره‌ای کوتاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مماشات نخواهیم داشت ولی خب تولید دیگری! {چه کسی} است کدام ممکن است نداند در چه شرایط دشواری به حرکت می‌بریم.

انتهای پیام