مقامات روسی: نتیجه تحریم ها باعث افزایش ۷۰ درصدی مبادلات تجاری ایران و روسیه شده است
نایب رئیس فدراسیون روسیه گفت: مثال ایران به وضوح نشان می دهد که هیچ تلاشی برای اعمال تحریم، اخاذی، فشار یا ارعاب بر کشوری هرگز به نتایج مطلوب برای دست اندرکاران منجر نمی شود، اما این اقدامات می تواند دقیقاً نتیجه باشد. . شورا .. برعکس داشته باشید.