مکزیک؛ ناامن‌ترین کشور برای خبرنگاران
هند، قزاقستان و منطقه آبخاز در غرب قفقاز نیز هر کدام در سال ۲۰۲۲، یک کشته از میان روزنامه نگاران به ثبت رسانده‌اند.