نابودی قهرمان بدنسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان شناسایی شده است بدنسازی به تعیین کنید نامشخص!


سدریک مک میلان یکی اجتناب کرده اند قهرمانان مستر المپیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات بدنسازی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آوریل ۲۰۲۲ به توضیحات نامعلومی درگذشت.

به گزارش وقت صبح به نقل اجتناب کرده اند برترین ها; به آموزش داده شده است دارایی ها غیر مناسب، سدریک مک میلان، بدنساز نیوجرسی کدام ممکن است چندین عنوان اجتناب کرده اند جمله آرنولد سنتی را کسب کرده بود، ساعتی پیش در سن ۴۴ سالگی درگذشت! با این حال دلیل برای نابودی بدنساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستر المپیا ادامه دارد خاص نیست.

او ۴۴ ساله بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۱۷ آگوست ۱۹۷۷ در نیوجرسی آمریکا به دنیا به اینجا رسید. او ذکر شد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تماشای مسابقات آرنولد به بدنسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اندام کنجکاوی مند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سنین نوجوانی وارد این حرفه شد.

تا حد زیادی بیاموزید: بهترین بدنساز گذشته تاریخی ایران پایین اوج سجاد غریبی قرار گرفت!

مک میلان جسمی فوق العاده از لاغر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسمی فوق العاده ضعیف داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ تخصص ای در بدنسازی نداشت با این حال همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش دادن به در دوره مشخصی سودآور به عضله سازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل سال ها ورزش به اندامی برجسته رسید.

او معلم ارتش بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح داران گروه بدنسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنسازی می داد.

دوران تصدی سدریک پس اجتناب کرده اند اتمام آموزش دبیرستانی، او به نظامی آمریکا اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل موفقیت هایش در آموزش ارتش به مشهور رسید.

سدریک {به دلیل} کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس عضلانی a فوق العاده اش شناسایی شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند اعضای IFBB بود.

برخی اجتناب کرده اند عناوین سدریک عبارتند اجتناب کرده اند: FIBO Power آلمان در سال ۲۰۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلدن استیت پرو ۲۰۱۴. بهترین دستاورد او حضور در المپیک ۲۰۱۳ بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۲۰۱۷ او به دست آورد آرنولد سنتی شد.