نرخ مناسب ۲۴ پول خارجی کاهش کشف شد
در حال حاضر قیمت دینار کویت ۱۳۷۷۳۹ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۲۵۴۰ ریال، صد ین ژاپن ۳۳۹۵۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵۳۵۹ ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریال عمان ۱۰۹۲۳۵ ریال است.