نشست بازرسی مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلات روستاهای بخش مرکزی همراه خود حضور مسئولین شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش مرکزی لالهبه گزارش خبرآنلاین اجتناب کرده اند لالی، در ابتدای این دیدار سرپرست احترام راهنمایی جناب آقای حیاتی ضمن خیرمقدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبریک سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلول ماه پر خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت رمضان بر لزوم همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم بین اهالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی روستا تاکید کرد. روستا. شوراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات شهری

شکسته نشده بحث در بخش عمران، بحث آسفالت کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه تهیه رایگان قیر – نظافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهک پاشی در مناطق کشاورزی توسط روستائیان – امتیازات زیبایی شناختی – علاوه بر این برگزاری این سیستم های زیبایی شناختی در روستاها در خصوص آسیب های اجتماعی، عادت، خودکشی، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب دوربین های مداربسته در روستاهای غول پیکر {به دلیل} مهاجرت بادیه نشینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه برخی مناطق بادیه نشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی بالقوه جامعه ترانسفورماتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابل های انرژی الکتریکی، اهالی روستا مجبور به {اطلاع رسانی} به ساکنان مناطق بادیه نشین برای مخلوط آوری ترانس های انرژی الکتریکی می شوند.

در نهایت این مونتاژ اقدامات قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای برای جلوگیری اجتناب کرده اند مصادره اراضی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد {افرادی که} اقدام به مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز غیرمجاز در روستاها می کنند انجام تبدیل می شود.
روابط نهایی بخشداری مرکزی لاله