نشست شعر «تحقق همراه خود ماه» در بخش هنری


نشست شعر
بر مقدمه مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) مراسم «تحقق ماه» اطمینان حاصل شود که شعر خوانی شاعران خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی، شامگاه شنبه ۲۶ فروردین ماه مصادف همراه خود میلاد اهالی بیت المقدس (علیه السلام) در بخش آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری برگزار شد. نزدیک مدینه مزار شهدای گمنام.

همه ساله در ماه مبارک رمضان بسیار زیاد اجتناب کرده اند شاعران در سرتاسر ملت در محضر رئیس معظم انقلاب به شعرخوانی پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به شیوع ویروس کرونا این این سیستم برای دومین سال اجرا شد. توسط وسط خلاقیت ادبی در جوار مزار شهدای گمنام آثار هنری.

این این سیستم توسط مرتضی امیری اصفهان اجرا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یکپارچه اشعاری اجتناب کرده اند علی رضا قزوه، عبدالقیار کاکایی، محمدمهدی سیار، محمود حبیبی قصابی، بابک نکطالب، سجاد سامانی، محمد الغفاری، خانم علی محرابی، نغمه مشتر اجرا شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم تیکتم حسینی. «تحقق ماه» را امشب ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند ساعت ۲۳:۳۰ اجتناب کرده اند جامعه ۲ سیما تماشا کنید.