نمایشگاه دیجیتال قرآن کریم همچنان برقرار استبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) سیدامین‌الله میرشفیعی رئیس کمیته فناوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه دیجیتال بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم اظهار داشت: هرچند امسال ستاد سراسری مقابله همراه خود کرونا مجوز برگزاری نمایشگاه حضوری قرآن کریم را صادر کرد با این حال تخصص استقبال نهایی اجتناب کرده اند نمایشگاه دیجیتال قرآن کریم در سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود ایام کرونا ما را بر آن داشت به همان اندازه نمایشگاه دیجیتال را نیز شناخته شده به عنوان خوب تقویت می کند همراه با نمایشگاه حضوری داشته باشیم.

وی اظهار داشت: بر این مقدمه برای نخستین بار در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم ساختار‌هایی چون تلویزیون اینترنتی، منتشر شده خشمگین، گشت و گذار دیجیتال ۳۶۰ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیو.آر. کدهای سردار شهید سلیمانی را برای بینندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقمندان به استفاده اجتناب کرده اند فضای مذهبی نمایشگاه قرآن کریم کدام ممکن است به هر هدف شرایط حضور در مصلی عظیم امام خمینی (ره) را نداشتند، اجرا کردیم.

رئیس کمیته فناوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه دیجیتال بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم «ایکفا» مکان مناسب نمایشگاه را بستر تخلیه منتشر شده خشمگین نمایشگاه راه اندازی شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برای همه اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند ساعت ۱۷ الی ۲۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ کنفرانس‌های مهم، نشست‌ها، گفتگو همراه خود شخصیت‌های حاضر در نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها بخش‌های نمایشگاه به صورت خشمگین منتشر شده می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: امسال علاوه بر این گشت و گذار دیجیتال ۳۶۰ سطح نمایشگاه قرآن کریم همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ عکس طراحی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن بینندگان توانستند اجتناب کرده اند هر سطح اجتناب کرده اند جهان همراه خود بهتر از شرایط اجتناب کرده اند نیمه‌های مختلف نمایشگاه بازدید کنند.

میرشفیعی به اجرای کیو.آر. کدهای شهید سردار سلیمانی در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است می‌خواستیم حضور مذهبی سردار سلیمانی را در قالب پویش قهرمان من داشته باشیم کیو.آر. کدهای ی را در قالب پوستر در فضای نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر روی مکان آن قرار دادیم کدام ممکن است اشخاص حقیقی می‌توانستند همراه خود اسکن این کدها به محتوایی چون نماهنگ، سخنرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای مرتبط همراه خود شهید حاج قاسم سلیمانی ورود داشته باشند.

وی تهیه کنید آنلاین صحیح، زیرساخت جامعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های دردسرساز‌افزاری را اجتناب کرده اند مهمترین ورزش‌های کمیته فناوری دانش نمایشگاه قرآن در وسط بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: همراه خود ملاحظه به پیشرفت تکنولوژی، خواستن به افزایش پهنای باند برای پیگیری امور نمایشگاه قرآن اجتناب کرده اند سال‌های قبلی حس می‌شد به همین دلیل امتحان شده کردیم امسال آنلاین را همراه خود پهنای باند ۲ برابر در اختیار نمایندگی‌کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت‌اندرکاران نمایشگاه بگذاریم.

میرشفیعی افزود: امسال علاوه بر این آنلاین رایگان برای بازدیدکنندگان اجتناب کرده اند نمایشگاه قرآن اندیشه در مورد شده بود به همان اندازه اشخاص حقیقی برای بازدید اجتناب کرده اند مکان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانلود این سیستم‌های مورد نظرشان همراه خود محدودیت مواجه نشوند.