نمایشگاه قرآن «بر آستان بهشت» در قم برپا شد
سید‌مصطفی میرعرب رضی، سرپرست نمایشگاه قرآن «بر آستان بهشت» نمایشگاه قرآن «بر آستان بهشت» را در جهت فروش سنت قرآنی حیاتی دانست.