نمایندگان مجلس سعی می کنند انتخاب خود را به رئیس وزارت کار تحمیل کنندبه گزارش این روزنامه، علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه مجازی خود نوشت: پشت صحنه آمده اند و با دوستان برای وزارت کار بازاریابی رسانه ای کرده اند! این یک امتحان استانی است.

۲۳۳۰۲