نگاهی به درآمد نجومی باشگاه‌ها از حضور در لیگ قهرمانان اروپا
هر تیم برای رسیدن به مرحله یک هشتم، مبلغ ۹میلیون و ۶۰۰ هزار یورو، برای یک چهارم ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو و برای نیمه نهایی ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو دریافت کرد.