هدف نهاد نظارتی صنعت بیمه روشن و شفاف است


اساسی ترین هدف نهاد نظارتی صنعت بیمه تلاش مضاعف برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور است.

به گزارش پایگاه خبری خبرآنلاین؛ مهندس مجید بهزادپور در نشست مشترک با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صندوق نوآوری و شکوفایی با اعلام این مطلب افزود: تغییر چارچوب سنتی افزایش ضریب نفوذ و ایجاد تحول در صنعت بیمه با فناوری. تجهیزات دانش بنیان و استفاده از ظرفیت شرکت ها می تواند موجب رونق این صنعت شود.
مهندس مجید بهزادپور با اعلام آمادگی بیمه مرکزی برای تعامل بیشتر با صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی، تحول در صنعت بیمه را توسعه زیرساختی ارزیابی کرد و اظهار داشت: اگر صنعت بیمه و شرکت های علم بنیان کار کنند. با هم، این صنعت بیمه جایگاه قوی در اقتصاد ملی خواهد بود.
رئیس شورای عالی بیمه با برشمردن نقش ها و دستاوردهای صنعت بیمه در دوران تحریم، از لزوم برنامه ریزی برای دوران پساتحریم خبر داد و افزود: حضور صنعت بیمه ایران در دنیا نیازمند چنین برنامه ای است. جزء. رتبه بندی که تحقق آن باید با شرکت های فناور همراه باشد و نیاز به دانش اولیه دارد.
وی با اشاره به پیامدهای مثبت و منفی رشد اندک صنعت بیمه در سال های اخیر، به پوشش ریسک بیش از پانصد میلیارد دلاری در کشور اشاره کرد و افزود: صنعت بیمه با روحیه جهادی و ایثارگری که دارد، دارای روحیه ایثارگرانه است. . در این سال‌ها به بدنه اقتصاد ملی اجازه داده نمی‌شود. به‌ویژه در بحث صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز خسارت وارد می‌شود.
مهندس بهزادپور با بیان اینکه صنعت بیمه همواره در استقرار سیستم های فناوری پیشرو بوده است، اظهار داشت: پروژه های نوسازی و بهسازی صنعت بیمه باید سریع و کارآمد باشد، در غیر این صورت برای تغییر فناوری در سطوح مختلف لازم اندیشیده می شود. این توسعه یک صنعت نیست.
رئیس مرکز بیمه، پایش لحظه ای توان مالی شرکت های بیمه، کشف تقلب بیمه ای و ارزیابی ریسک را بر رفتارهای بیمه نامه ای از مشکلات عمده صنعت بیمه دانست و اظهار داشت: نهادهای نظارتی بیمه. صنعت در سیستم های تصمیم گیری در امور نظارت و توسعه سودمند است.
وی در پایان راه اندازی مرکز نوآوری صنعت بیمه را زمینه ساز کاهش هزینه خدمات بیمه ای دانست و افزود: کاهش هزینه های بیمه علاوه بر رفع مشکلات دولت، بار فشار اقتصادی را نیز برای اعضا کم می کند. از جامعه
مهندس بهزاد پور در پایان بر لزوم توسعه همکاری های بیمه ای با مرکز نوآوری و شکوفایی و همچنین شرکت های علم محور و فراتر از آن تاکید کرد: دستیابی به افق های طراحی شده در صنعت بیمه بدون همراهی و تعامل با دانش غیر ممکن است. -شرکت های مستقر
لازم به ذکر است در ابتدای این جلسه دکتر علی وحدت – مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی – و اعضای هیئت مدیره این گروه گزارش مفصلی از عملکرد خود در این زمینه و توانایی همکاری بین خود ارائه کردند. صندوق ها و صنعت بیمه و ارائه بینش های مرتبط با همکاری های مشترک.