هفته بعد؛ اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش همچنین درباره طرح توزیع بسته های ایمنی غذایی دانش آموزان توضیح داد و گفت: سلامت دانش آموزان موضوعی جدی است. طرح بسته امنیت غذایی دانش آموزان با نام «باغ» از پایان سال تحصیلی گذشته در دو استان به صورت پایلوت اجرا شد و ۷۵ هزار دانش آموز تحت پوشش قرار گرفتند.