همایش میراث باستان شناسی و بازتفسیر هویت ملی ایرانی از منظر غربی از منظر ایرانی برگزار می شود.گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) پژوهشکده زبان‌شناسی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشکده همایش میراث باستان‌شناسی و بازتفسیر هویت ملی ایرانی، از منظر غرب، از منظر ایرانی، به دبیری علمی دکتر سیروس نصراله زاده و دبیری اجرایی دکتر شاهین آریامنش در دی ماه ۱۴۰۱.

بر همگان روشن است که فرهنگ و تمدن غنی ایرانی که قدمت آن به قرن‌ها، اما هزاره‌ها پیش می‌رسد، سال‌هاست که جهان را تصور می‌کرده است. نیاکان ایران زمین با همه فراز و نشیب هایش این فرهنگ و تمدن وسیع را نسل به نسل منتقل کرده و میراث را به نسل کنونی رسانده اند. بنابراین پاسداری از این میراث کهن و اصیل وظیفه همه ایرانیان و میراث دارانی است که دلشان به آب و خاک و میراث آن دلبسته است.

کاوش های باستان شناسی به عنوان دانش جدید، تاریخ نگاری ما و بسیاری از کشورها را تغییر داده است. این دگرگونی تاریخ‌نگاری ما را با گذشته‌ای جدید مواجه می‌کند، خواه بر مسئله هویت ما تأثیر بگذارد یا نه. در این دویست سال تقابل ما و غرب شدید بوده و دیدگاه آنها نسبت به ما بر اساس علایق و شناخت خودشان بوده که محاسن و معایبی داشته است. حال در بازگشت به این دوره و پژوهش های تاریخی آن به جایگاه مطالعات باستان شناسی و اهمیت در تاریخ نگاری جدید ایران و توجه به هویت تاریخی ایرانیان پرداخته می شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با هدف غلبه بر پیشینه شرق شناسی و آغاز کاوش های باستان شناسی در ایران و همچنین پاسداری و فرهنگ سازی برای حفظ این میراث باستانی و جلوگیری از رنگ باختن این گوهر درخشان، بر آن است تا برگزاری همایش هایی درباره میراث باستان شناسی و بازخوانی هویت ملی ایرانی، از منظر غربی، از دیدگاه ایرانی و همکاری سازمان ها و نهادهای علمی به دبیری علمی دکتر سیروس نصراله زاده و دبیری اجرایی دکتر شاهین آریامنش در تاریخ ۱۵ و ۱۶ دسامبر ۱۴۰۱.

دبیرخانه کنفرانس: پژوهشگاه زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

محور کنفرانس
– شرق شناسی اولیه؛ در جریان آگاهی جدید غرب از منافع استعماری شرقی و غربی در ایران؛
– آگاهی از تاریخ و آثار باستانی؛
– کشف تمدن های شرقی و غربی در دوران معاصر.
– غرب و کاوش های باستان شناسی در ایران.
– شرق شناسی و تأثیر آن بر پژوهش های علمی در ایران.
– ساختمان موزه ها در ایران و قانون حفاظت از میراث باستانی.
– آثار ایرانی در موزه های جهان.
– دوره های آموزش زبان و کتیبه ایرانی;
– حقوق بین الملل و میراث ملی؛
– ایرانیان دیاسپورا;
– میراث فرهنگی و تمدن ایرانی در خلیج فارس؛
– میراث فرهنگی و تمدن ایران در کشورهای همسایه با زبان فارسی.
– ترویج میراث فرهنگی در سطح جامعه (تعمیم).
– همفکری در حوزه میراث فرهنگی و وظایف شهروندان.
– نقش مؤسسات آموزشی و رسانه های جمعی در ایجاد بینش تاریخی.
– هم اندیشی در زمینه حفاظت از میراث باستانی در فقه و حقوق شیعه.

برنامه همایش:
– آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله: ۱۵مرداد ماه ۱۴۰۱
– اعلام نتایج: ۱ شهریور ۱۴۰۱
– آخرین مهلت ارسال مقالات اصلی: ۳۱ سپتامبر ۱۴۰۱
– اعلام نتایج: ۲۹ مهر ۱۴۰۱
– زمان کنفرانس: ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۴۱
– محل برگزاری همایش: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تالار تمدن
– مقالات این همایش ملی در پایگاه مرجع علوم جهان اسلام (ISC) نمایه خواهد شد.
– وب سایت همایش: https://www.ihcs.ac.ir/cahrini/fa
– ایمیل کنفرانس: [email protected]
– برای ارسال چکیده مقاله، چکیده خود را به آدرس [email protected] ارسال نمایید. پس از دریافت چکیده، دبیرخانه کنفرانس پیامی در خصوص دریافت چکیده ارسال خواهد کرد.