واردات محموله های جدید “سرم” و “آنتی بیوتیک” به کشور


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: علاوه بر افزایش ماهانه ۷ میلیون آنتی بیوتیک و ۱۶ میلیون واحد سرم در کشور، ۳ میلیون آنتی بیوتیک و ۶۰۰ هزار واحد سرم نیز برای تامین نیاز فعلی وارد می شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از وبدا، دکتر بهرام عین اللهی گفت: با افزایش حجم تولید دارو در داخل کشور به مرز ۷ میلیون واحد در ماه در تولید آنتی بیوتیک رسیده ایم.

وی افزود: همچنین برای تامین نیاز فعلی کشور ۳ میلیون واحد داروی جدید آنتی بیوتیک وارد کشور می شود.

عین اللهی با اعلام اینکه میزان تولید سرم به ۱۶ میلیون واحد در ماه رسیده است، هشدار داد: همچنین تا چند روز آینده ۶۰۰ هزار واحد سرم وارد کشور می شود.