والتر وایت و جسی پینکمن برای ورزشی در سریال جدید برکینگ ناسالمبرایان کرانستون و آرون پل، بازیگر موقعیت والتر وایت و جسی پینکمن در سریال برکینگ ناسالم، برای Better Call the Year در اطراف هم مخلوط می شوند.

پیتر گولد، خالق سریال و جامعه IMS، هر کدام خبر را تایید کرد. و در وب های اجتماعی شخصی تصاویری اجتناب کرده اند بازیگران فصل پایانی سریال «بهتره سال را صدا کن» چاپ شده کرد و نوشت: برگشتند.

این دو بازیگر در ۵ فصل سریال درام «Breaking Bad» و علاوه بر این فیلم نتفلیکس «El Camino» در سال ۲۰۱۹ همراه خود هم به نظر می رسد شدند. والتر وایت، معلم شیمی دانشگاه، به بیشتر سرطان ها مبتلا شد و انتخاب گرفت پول دربیاورد و چیزی برای آن بگذارد. خانوار اش در گذشته اجتناب کرده اند مرگش

فصل ششم و پایانی «بیشتر است سال را صدا بزنی» کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند «برکینگ ناسالم» در حال وقوع است به ۲ نیمه قطع تبدیل می شود. نیمه اول اجتناب کرده اند ۱۸ آوریل تحریک کردن تبدیل می شود و به همان اندازه بالا ماه مه (۱۰ ژوئن) شکسته نشده دارد. در اوایل جولای (۱۰ تیر) شکسته نشده می تواند داشته باشد.

باب اودنکرک کدام ممکن است موقعیت وکیل زندان سال گودمن را ورزشی می تنبل، می گوید: «اگرچه می دانم در طولانی مدت سریال چه اتفاقی می افتد، در نظر گرفته شده {نمی کنم} آن را انصافاًً درک کنم. در نظر گرفته شده می‌کنم باید آن را همراه خود دیگران تماشا کنم و سرانجام آن را حس خواهم کرد.»

پیش اجتناب کرده اند این او در سریال تلویزیونی «برکینگ ناسالم» کدام ممکن است به والتر وایت کمک می کرد، موقعیت وکیل زندان را ورزشی کرد. داستان این سریال درمورد به سال ۲۰۰۲ است و به مسکن این وکیل و ۶ سال در گذشته اجتناب کرده اند آشنایی همراه خود والتر وایت در فیلم بریکینگ ناسالم می پردازد. بعد از همه نیمه هایی اجتناب کرده اند بلند مدت آرم داده تبدیل می شود (ماجراهایی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بالا اتصال اش همراه خود والتر وایت در «Bad Berking» برای او {اتفاق افتاد}).

گولد با اشاره به ساخت فصل آخر سریال به گونه ای کدام ممکن است دنبال کنندگان آن را دوست خواهند داشت، اظهار داشت: «در نظر گرفته شده می کنم این شبیه منصفانه جهنم تاس روبیک است. خیلی دردسرساز و دلهره آور است است، با این حال آغاز سریال هم بود.»

۲۵۹۲۴۵