واژگونی مرگبار پژو ۲۰۶ در اتوبان شهید کاظمی تهران / عکس


سرهنگ شریفی رئیس وسط {اطلاع رسانی} پلیس راهنمایی و رانندگی تهران عظیم همراه خود گفتن خبر تصادف فوتی در پایتخت اظهار داشت: ساعت ۱۰ صبح همین الان شنبه ۲۷/۱/۱۳۰۱ در بزرگراه شمال به جنوب آزادراه شهید کاظمی بعد اجتناب کرده اند شقایق. پل پژو ۲۰۶ بر تأثیر تخطی اجتناب کرده اند سرعت مطمئنه به جدول و گاردریل آزادراه و واژگون شد کدام ممکن است در نتیجه فوت نیروی محرک ۴۰ ساله در محل شد.

واژگونی مرگبار پژو 206 در اتوبان شهید کاظمی تهران / عکس

سرهنگ شریفی به رانندگان پیشنهاد کرد: در هنگام رانندگی دقت مناسب داشته باشند و همراه خود سرعت مطمئنه در بزرگراه ها رانندگی کنند به همان اندازه در صورت تبصره خطر همراه خود مدیریت اتومبیل اجتناب کرده اند بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.

واژگونی مرگبار پژو 206 در اتوبان شهید کاظمی تهران / عکس

۴۷۴۷