ورزشگاه عضدی به اخیر ترین باغ مصنوعی تجهیز احتمالاً خواهد بود


جهانبخش آرمان مدیرکل بازی و کودکان گیلان عصر درست در این لحظه در نشست خبری همراه خود اصحاب رسانه باتاکید بر مشکل های فعلی در بخش زیرساختی بازی گیلان خاص داشت: همراه خود امتحان شده همه مسئولان استانی و کشوری برای رفع این مشکل ها امتحان شده هایی شده با این حال کافی نیست.

به گزارش پایگاه خبری تفاهم تحت وب؛ مدیرکل بازی و کودکان گیلان همراه خود ردیابی به خرابی ها فعلی در هیئت های ورزشی تصریح کرد: در اولین مونتاژ برگزار شده همراه خود روسای هیئت های ورزشی اولین مطلبی کدام ممکن است مشاوره شد این بود، “هیئت ها موتور سیکلت محرکه بازی استان هستند”
جهانبخش آرمان ادای احترام به شد: اگر هیئتی در کل سال تقویم روزانه نداشته باشند، و ساده در گیر امورات روزمره باشد، توفیقاتی در امور شخصی نخواهد داشت.
مدیرکل بازی و کودکان گیلان اجتناب کرده اند نیاز تعیین مقدار هیئت ها سخن اظهار داشت و افزود: آموزش ها، برگزاری لیگ در کلاس های سنی مختلف، گروه های توجیحی، شرکت کننده پروری، عرضه داور ، معلم و شرکت کننده سودآور در شبیه به منطقه و ارتقاء درجه هیئت نسبت به قبلی ملاک تعیین مقدار هیئت هاست.
آرمان ادای احترام به شد: همراه خود وجود ۸۶۰ هیئت ورزشی در استان باید اظهار داشت کدام ممکن است اصلی ترین ضرر هیئت ها نداشتن شناسه است، برخی اجتناب کرده اند هیئت ها هر چند فعالند با این حال باید سرعت کار شخصی را در بخش های مختلف بالا ببرند.
سرپرست کل بازی و کودکان گیلان اظهار داشت: در مبحث باشگاههای پرهوادار در منطقه های مختلف، مشکلات اکثر تجهیزات گلف ها در بخش زیرساخت هاست، و خواهد شد روبرو شویم کدام ممکن است درست در این لحظه شرایط ملوان برای صعود به لیگ برتر کنار هم قرار دادن تر اجتناب کرده اند بقیه باشگاهاست.
وی خاطرنشان مونتاژ: فدراسیون به ما جایگزین داده بود در دوره معین نسبت به نوسازی و تجهیز باشگاههای استان اقدام کنیم. بنابر انتخاب تجهیزات گلف سردار جنگل انزلی همراه خود نصب پروژکتور به همان اندازه حد زیادی تجهیز شد،‌برای تجهیزات گلف عضدی نیز شناخته شده به عنوان عجیب و غریب ترین ورزشگاه علیرغم موضوعات مختلف اجتناب کرده اند جمله از گرفتن به نظر می رسید درآمدی برآن برآنیم به همان اندازه در بلند مدت نزدیک ورزشگاه عضدی را به اخیر ترین باغ مصنوعی تجهیز کنیم.
جهانبخش آرمان در شکسته نشده افزود: بنده همراه خود پیشینه ۱۷ سال در داوری همراه خود بیشتر اوقات ورزشگاه ها و زیرساخت های آنها آشنایی دارم ‌، نسبت به نواقص های فعلی در زیرساخت ورزشگاههای استان انصافاً واقفم با این حال گیلان همراه خود وجود چشم اندازها محدود قهرمانان زیادی دارد ، لذا صادق {است تا} تقدیر قهرمانان پس اجتناب کرده اند کسب مدال قهرمانی در پروسه روزی کمتر اجتناب کرده اند عالی هفته صورت پذیرد ،براین ایده اجتناب کرده اند شهرداران و مسئولان استانی پیش بینی {است تا} نسبت به تقدیر اجتناب کرده اند سرمایه ورزشی استان جدا نباشند.
مدیرکل بازی و کودکان گیلان در خصوص بازی بانوان تصریح کرد: امور بازی بانوان در گیلان به معاونت بانوان در اداره کل بازی و کودکان گیلان بهبود پیدا خواهد کرد. بیان نشده نماند کدام ممکن است در استفاده اجتناب کرده اند سالن های حجاب بانوان احجاف تبدیل می شود و من می خواهم {در این} مدت سه ماهه توده ها گفتم کدام ممکن است سالن حجاب ساده مختص بانوان است مگر سالنی کدام ممکن است به هر دلیلی خلوت باشد.
در شکسته نشده این نشست جهانبخش آرمان به سئوالات مطروحه توسط اصحاب رسانه پاسخ داد.و پس ازآن روزه شخصی را همراه با اصحاب رسانه افطار کرد.