وزیر امور خارجه عراق و فرستاده آمریکا کسب اطلاعات در مورد ایران دیدار کردند
فواد حسین وزیر امور خارجه عراق در امروز دوشنبه همراه خود متیو تولر فرستاده آمریکا در بغداد دیدار کرد به همان اندازه نتایج بازدید شخصی به تهران و بخش درمورد به وین کسب اطلاعات در مورد این سیستم هسته ای ایران را تشریح تدریجی.