وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرد
بهرام عین‌الهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در مصلا، محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، از بخش ناشران عمومی بازدید کرد.