وزیر بهداشت: حدود ۳۰۰ شهید مدافع سلامت در دوران کرونا داریم/ عدالت در نظام سلامت را خوشایند نمی بینیم
وزیر بهداشت اظهار داشت: سلامت اساس کارهای باکلاس و مالی است؛ در گذشته اجتناب کرده اند شیوع همه گیری کرونا، همه بخش سلامت را ملموس حس نکرده بودند بطوریکه آموزش و پروش، تفریح، تور و بسیاری دیگر تعطیل شد و فهمیدیم کدام ممکن است کرونا چه اختلالی در سلامت گروه تحمیل کرد.