ویدئو/ بازگشت سارا و نیکا {برای تغییر} چهره جدید!


سارا و نیکا فرقانی کدام ممکن است مدتی است شناخته شده به عنوان وبلاگ نویسان سوپراستار اینستاگرامی مورد پسند بوده اند، پس اجتناب کرده اند مدتی اجتناب کرده اند چهره جدید شخصی آشکار کردند.

به وقت صبح- نیکا فرقانی در عکس جدیدی کدام ممکن است در اینستاگرامش چاپ شده کرد، آرم داد کدام ممکن است برخلاف قبلی آرایش های سنگینی انجام داده است.

اجتناب کرده اند طرفی سارا و نیکا نیز تصاویری اجتناب کرده اند چهره خالص با بیرون آرایش شخصی چاپ شده می کنند.

بیاموزید: بلیزارد «سارا و نیکا» را همراه خود پدرشان ارزیابی می تنبل / عکس

بیوگرافی سارا و نیکا فرقانی

سارا و نیکا فرقانی دستور در ۲۹ مرداد ۱۳۸۳ در تهران متولد شد. نیکا عالی دقیقه اجتناب کرده اند سارا بهتر است.

نسرین جلیلی مادر سارا و نیکا کارمند، پدر سارا و نیکا فوتبالیستی بود کدام ممکن است ۱۵ سال در کارکنان های عقاب و ریل در لیگ کودکان ورزشی کرد با این حال {به دلیل} سانحه تصادف نتوانست بازی را شکسته نشده دهد. . فوتبال.

پس اجتناب کرده اند بالا فصل دوم دی سی، سارا و نیکا به در کنار کفگیرها شخصی برای شکسته نشده تحصیل {در این} ملت به سوئد مهاجرت کردند.