ویژه برنامه روز اسناد ملی و میراث مکتوب – اسلاید تصاویرویژه برنامه روز اسناد ملی و میراث مکتوب امروز(۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) با حضور علیرضا مختار پور؛رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و اساتید و پیشکسوتان این سازمان در حوزه اسناد برگزارشد.