پاداش جالب دیوید بکهام برای ازدواج پسرش / عکس


به گزارش خبرگزاری اطلاعات تحت وب; دیوید بکهام به پسرش بروکلین بکهام منصفانه جگوار ۳۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ شناخته شده به عنوان پاداش ازدواج داد. بروکلین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش نیکلاس بلیتز در یک واحد مراسم خارق العاده در پالمویچ فلوریدا در عمارت باشکوه خانوادگی نیکلاس عروسی کردند.

دیوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویکتوریا این خودروی مجلل را سفر شدند، در حالی کدام ممکن است بروکلین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکولا نیز صبح یکشنبه برای صبحانه بعد اجتناب کرده اند ازدواج در کنار همراه خود ماشین دیده شدند.

هدیه جذاب دیوید بکهام برای عروسی پسرش / عکس

این ماشین آبی تکان دهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام برقی به ویژه توسط بکهام طراحی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه ۱۲۰ نفره این نمایندگی روی این خودروی مجلل در لوناز، سیلورستون، پادشاهی متحد کار کردند. هر خریدار کدام ممکن است اجتناب کرده اند لوناز کسب می تنبل ممکن است رنگ منحصر به شخص خاص را کدام ممکن است تمایل دارد برای ماشین شخصی انواع تنبل، با این حال بکهام ها نخواستند شناسایی رنگی را کدام ممکن است انواع کرده اند فاش کنند.

فضای خانه به رنگ لوسیون روشن زیبایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه به طراحی بی نظیر جگوار پایبند است، با این حال علاوه بر این {به روز} رسانی های ظریفی را برای تغییر آن به ۱ خودروی {الکتریکی} اضافه کرده است. اجتناب کرده اند تذکر فنی، ترمزها، سیستم افتادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمان بهبود یافته اند.

هدیه جذاب دیوید بکهام برای عروسی پسرش / عکس

دیوید لورنز، یکی اجتناب کرده اند بنیانگذاران لوناز، ذکر شد: “همراه خود تحمیل خودروی {الکتریکی} زیبای جگوار XK140، ما مفتخریم کدام ممکن است حرفه دیوید بکهام شناخته شده به عنوان سرمایه گذار در لوناز را همراه خود مسکن خانوادگی او مرتبط می کنیم.” این ماشین انصافاً منصفانه پاداش برتر برای پسرش بروکلین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروسش نیکولا در روز ازدواج آنهاست. اجتناب کرده اند همه لحاظ، این خودروی {الکتریکی} پایه برجسته نمادی اجتناب کرده اند بلند مدت ای روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده است.

هدیه جذاب دیوید بکهام برای عروسی پسرش / عکس

بروکلین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکولا آخر هفته قبلی، کمتر اجتناب کرده اند ۲ سال پس اجتناب کرده اند گفتن نامزدی شخصی، عروسی کردند. این زوج در ژانویه ۲۰۲۰ اتصال عاشقانه شخصی را در اینستاگرام به اشتراک گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش ماه بعد خبر خوشحالی نامزدی شخصی را گفتن کردند.

تا حد زیادی بیاموزید: