پاسخ منصفانه پرانرژی سیاسی اصلاح طلب به مدیرعامل نمایندگی کیهان: برادر حسین، چین را چه کنیم؟


به توصیه شده حسین شریعتمداری کدام ممکن است ذکر شد: به همان اندازه کره جنوبی هفت میلیارد دلار به ما ندهد، تنگه هرمز باید به روی کشتی های این ملت بسته شود! رحمت الله بیگدلی، پرانرژی سیاسی اصلاح طلب نوشت:

برادر حسین، ملت برادرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین دوستت، ۲۲ میلیارد دلار به ما نمی دهد، پس چه کنیم؟!

پاسخ یک فعال سیاسی اصلاح طلب به مدیرعامل شرکت کیهان: برادر حسین، چین را چه کنیم؟

تا حد زیادی بیاموزید: