پاسخ پپ گواردیولا به حداقل یک خبر غیرمعمول و جنجالیبه گزارش خبرگزاری وب مبتنی بر؛ پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی به شایعاتی مبنی بر نیمکت نشینی نیروی کار سراسری برزیل پس اجتناب کرده اند جام جهانی ۲۰۲۲ پاسخ داد.

تیتو سرمربی برزیل بعد اجتناب کرده اند جام جهانی همراه خود این تجهیزات گلف برداشتن همکاری خواهد کرد و رسانه های برزیلی مدعی شدند کدام ممکن است فدراسیون فوتبال این ملت انتخاب گرفته است پپ گواردیولا سرمربی حال منچسترسیتی را همراه خود دستمزد سالانه ۱۰ میلیون یورو به جای آن تیتو منصوب تنبل.

با این حال موقعیت یابی گل برزیل این موضوع را تکذیب کرد و این است تأمین مدعی شد کدام ممکن است کنفدراسیون فوتبال برزیل همراه خود پپ گواردیولا تماسی نداشته است. به نوشته این موقعیت یابی، رودریگز، رئیس کنفدراسیون فوتبال برزیل، کنجکاوی ای به انتخاب گیری در گذشته اجتناب کرده اند جام جهانی ندارد و تمام چیزی کدام ممکن است او و همکارانش روی آن هدف اصلی دارند، دستیابی جام جهانی است.

این در حالی است کدام ممکن است پپ گواردیولا در مصاحبه همراه خود تیانانته به طور غیرمستقیم نیمکت نشینی در نیروی کار سراسری برزیل را تکذیب کرد و اظهار داشت: برزیل مربیان فوق العاده خوبی دارد کدام ممکن است می توانند نیروی کار سراسری را هدایت کنند. بحث.”

و این است اشکال در حالی پیش می‌آید کدام ممکن است پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی پیشتر ادعا کرده بود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند نوک هفت سال قراردادش همراه خود این تجهیزات گلف {در تابستان} ۲۰۲۳، تجهیزات گلف را توقف خواهد کرد و برای مدتی اجتناب کرده اند کار شخصی آرامش خواهد کرد. نیروی کار سراسری را هم بررسی کنید.

اصولاً بیاموزید: