پاکبان جهان ۳ شهرداری مشهد همراه خود شلیک گلوله به قتل رسید


به گزارش خبرگزاری مهر، نجفی اظهار کرد: صبح بلافاصله پنجشنبه منصفانه پاکبان جهان سه شهرداری مشهد همراه خود شلیک گلوله توسط شخص هر دو اشخاص حقیقی بی نام به قتل رسید.

معاون شرکت ها شهری شهرداری مشهد افزود: این اتفاق کدام ممکن است بین ساعت ۸ الی ۹ صبح در محدوده جاده کشمیری رخ داد، {همه ما} را متاثر کرد.

وی خاص کرد: توضیحات این موضوع توسط تجهیزات‌های انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی در جاری پیگیری است.