پایان اولین مرحله لیگ دو و میدانی بانوان و قهرمانی چادرملو


به گزارش ایسنا، اولین مرحله رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های کشور ۲۰ شمشین در بخش بانوان از روز جمعه (۲۴ تیرماه) آغاز و روز شنبه (۴ تیر) با رقابت در چند ماده به پایان رسید.

در پایان این مرحله تیم چادرملوردکان با ۲۶۲ امتیاز در جایگاه اول ایستاد و تیم پلیمر خلیج فارس با ۵۲۳۸ امتیاز و دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۸۰ امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

سمیرا خداترس در روز دوم مسابقات در ماده ۳۰۰۰ متر با سرعت ۱۱:۰۳.۸۹ دقیقه رکورد باشگاه را با زمان ۱۰:۵۹.۴۸ دقیقه شکست.

تکتم دستبندان با ثبت زمان ۲:۰۹.۹۴ دقیقه رکورد باشگاه ۸۰۰ متر را بهبود بخشید.

صدف آقاجانی در این ماده با ۴۸۳۴ امتیاز رکورد رده سنی جوانان و رکورد باشگاهی کشور را شکست.

در روز اول این مسابقات ورزشکاران در چندین رشته به رقابت پرداختند و چندین رکورد شکسته شد. نتایج روز اول را مشاهده کنید. بفرمایید نشان می دهد

نتایج روز پایانی مسابقات به شرح زیر است:

۲۰۰ متر

فرزانه فصیحی چادرملو ۲۳.۹۷ ثانیه

حمید اسماعیل نژاد از پلیمرها ۲۴.۸۲ ثانیه

کیجان رستمی چادرملو ۲۴.۹۸ ثانیه

۸۰۰ متر

تکتوم تاستربندان ساخته شده از پلیمر، ۲: ۰۹.۹۴ دقیقه

ساجده فانی از دانشگاه آزاد ۲: ۱۱.۸۲ دقیقه

نگین عدالت از گل گهر ۲:۱۶.۲۰ دقیقه

۵۰۰ متر

شهلا محمودی چادرملو، ۱: ۰۱.۵۲ دقیقه

نازنین عیدیان از چادرملو ۱: ۰۲.۳۱ دقیقه

ثمین جعفرزاده چادرملو ۱: ۰۳.۱۹ دقیقه

۳۰۰۰ متر با موانع

سمیرا ختارس از پلیمرها، ۱۰: ۵۹.۴۸ دقیقه

حدیثه رئوف از پلیمرها، ۱۱: ۳۴.۶۲ دقیقه

مدح امینی پلیمرها، ۱۱: ۵۸.۱۱ دقیقه

۱۰۰۰۰ متر

پریسا عرب از چادرملو ۳۷: ۲۶.۲۰ دقیقه

پریچر شاهی چادرملو، ۴۴: ۱۸.۰۳ دقیقه

زهرا افشاریان چادرملو، ۴۴: ۲۵.۹۵ دقیقه

پرش سه گام

سارینا ساعدی گلغر ۱۲:۴۹ متر

حدیثه احمدی از پلیمر ۱۲.۴۷ متر

مریم کاظمی چادرملو ۱۱.۸۸ یارد

بپر بالا

مهدیه زعیمی چادرملو ۱.۷۱ یارد

مهسا کارگر از دانشگاه آزاد ۱.۶۸ متر

مبدأ علی قلی از گلغر ۱.۶۵ متر

پرتاب چکش

زهرا عربرستمی گل گهر ۱۴/۵۷ متر

آمینه کشیری از پلیمر، ۵۶.۷۵ متر

مائده مومنی از پلیمر ۵۵.۳۲ متر

دیسک را پرتاب کنید

مهلا محروقی چادرملو ۴۸.۰۴ یارد

ژاله کاردان ساخته شده از پلیمر ۴۷.۶۸ متر

زهرا نجفی چادرملو ۴۶.۸۲ گز

۴ در ۴۰۰ متر امداد

دانشگاه آزاد ۳: ۵۱.۹۱ دقیقه

چادر ملو اردکان ۳: ۵۵.۴۲ دقیقه

پلیمر خلیج فارس، ۴: ۰۲.۹۵ دقیقه

هفت هستند

صدف آقاجانی از پلیمرها ۴۸۳۴ امتیاز

فاطمه امبی زاده چادرملو ۴۷۳۹ امتیاز

صبا خراسانی گل گهر ۴۲۶۴ امتیاز

انتهای پیام