پایان تلاش کاروان کشتی آزاد و فرنگی ایران با کسب ۱۶ مدال رنگارنگ.


به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد و فرنگی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی که ۲۸ تا ۲۲ مردادماه در قونیه ترکیه برگزار شد، با کسب ۱۶ مدال شامل ۸ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۵ مدال برنز به دست آورد.
بر این اساس در رقابت های کشتی آزاد تیم ایران، علی سوادکوهی در ۷۹ کیلوگرم، علیرضا کریمی در ۸۶ کیلوگرم، احمد بازیری در ۹۲ کیلوگرم، مجتبی گیلیج در ۹۷ کیلوگرم، سید مهدی هاشمی در ۱۲۵ کیلوگرم مدال طلا را از آن خود کردند. ، حسین. ابوذری در وزن ۷۰ کیلوگرم مدال نقره، محمدصادق فیروزپور در وزن ۷۴ کیلوگرم مدال نقره و مجید داستان در وزن ۶۱ کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کردند.
در کشتی فرنگی، تیم ایران در وزن ۶۳ کیلوگرم شیرزاد بهشتی، محمدرضا رستمی در وزن ۷۲ کیلوگرم، علی اکبر یوسفی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، رامین طاهری در وزن ۸۷ کیلوگرم و مدال نقره وزن ۶۷ کیلوگرم. امین کاویانی نژاد در وزن ۷۷ کیلوگرم و مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. نتیجه کشتی گیران کشورمان در این رقابت ها که امشب به پایان رسید به شرح زیر است: وزن ۵۵ کیلوگرم، محمد حسینوند پناهی در دور نخست با نتیجه ۷ صفر مقابل بوراک اوزون از ترکیه به برتری رسید. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی مقابل جسوربک اورتیبکوف از ازبکستان با نتیجه ۹ بر صفر شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. حسینوند در این دیدار مقابل اسلام جان عزیزاف از تاجیکستان با نتیجه ۸ بر صفر شکست خورد و پنجم شد و در وزن ۶۰ کیلوگرم امید آرامی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با یک ضربه محکم و ناگهانی فؤاد فجری از مراکش را شکست داد. نتیجه ۸-۰ وی در دور سوم مقابل ژولامان شارشان بیکوف دارنده مدال نقره جهان و قهرمان آسیا از قرقیزستان با نتیجه ۵ بر یک مغلوب شد و راهی دیدار رده بندی شد. آرامی در این دیدار مقابل محمد کودیر یوسپوف از ازبکستان با نتیجه ۸ بر یک شکست خورد و پنجم شد و در وزن ۶۳ کیلوگرم طلای شیرزاد بهشتی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم از حریف گذشت. سد فیروز میرزارجبوف از تاجیکستان با نتیجه ۳ بر ۱ به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل ترابک تیرکاشف از ازبکستان با نتیجه ۴ بر ۳ به برتری رسید و راهی فینال شد. بهشتی طلا در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۲ تینار شارنبکوف قهرمان آسیا از قرقیزستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت و در وزن ۶۷ کیلوگرم محمدجواد رضایی پس از استراحت در دور اول در دور دوم شکست خورد. . دور با نتیجه ۱۰ بر ۳. حسرت جعفراف برنده مدال طلای زیر ۲۳ سال جهان از آذربایجان شد و با توجه به اینکه این کشتی گیر به فینال راه یافت به عنوان نماینده کشورمان در دیدار رده بندی شرکت کرد. . . رضایی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر باگمیرات نوباتف از ترکمنستان را شکست داد و به مدال برنز دست یافت، در وزن ۷۲ کیلوگرم محمدرضا رستمی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر شهروز اوچیلوف از تاجیکستان را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۷ بر ۴ از سد میرزابک رحمتوف از ازبکستان گذشت و راهی فینال شد. رستمی با برتری ۹ بر ۸ مقابل اولو غنی زاده از آذربایجان به مدال طلا دست یافت.در وزن ۷۷ کیلوگرم امین کاویانی نژاد پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۴ بر سانان سلیمان اف دارنده مدال را شکست داد. ۰. دارنده مدال نقره جهان مقابل آذربایجان مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال راهی دیدار رده بندی نیز شد. در دیدار رده بندی کاویانی نژاد با نتیجه یک بر یک از سد لامد مافی از تونس گذشت و به مدال برنز دست یافت، در وزن ۸۲ کیلوگرم رسول گرمسیری با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب محمد کدیر رسول اف از ازبکستان شد. . در دور اول و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد گرمسیری از دور رقابت ها کنار رفت.در وزن ۸۷ کیلوگرم که به صورت دوره ای با حضور ۷ نفر و در دو گروه ۴ و ۳ نفره برگزار می شود. امین طاهری در دور اول شیهازبردی اولکوف را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و ترکمنستان را شکست داد. وی در دور بعد محمت کوجوک عثمان از ترکیه را با نتیجه ۶ بر صفر از پیش رو برداشت. طاهری در دور سوم مقابل جالقاسبای بردیموراتوف دارنده مدال برنز قهرمانی جهان و آسیا از ازبکستان با نتیجه ۵ بر ۵ شکست خورد و به عنوان نفر دوم این گروه راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار مقابل اتابک عزیزبکوف دارنده مدال نقره آسیا با نتیجه یک بر یک پیروز شد و راهی دیدار فینال شد. طاهری در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۲ مقابل جالگاسبای بردیموراتوف از ازبکستان شکست خورد و به مدال نقره دست یافت و در وزن ۹۷ کیلوگرم مهدی بالی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه عارف نیفتولایف از آذربایجان را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی مقابل اوزور ژولدوشبیکوف قهرمان آسیا از قرقیزستان با نتیجه ۷ بر ۳ مغلوب شد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر آدام بودجملین از الجزایر را شکست داد و به مدال برنز دست یافت.در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که به صورت دوره ای ۶ نفره و دو گروه ۳ نفره برگزار می شود علی اکبر یوسفی با یک قهرمانی به مقام قهرمانی دست یافت. . امتیاز ۹ ۳ از طریق سد عثمان ییلدیریم از ترکیه. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۴ از سد رومن کیم از قرقیزستان گذشت و راهی نیمه نهایی شد. یوسفی در این دیدار مقابل آنتون ساونکو از قزاقستان با نتیجه ۹ بر یک پیروز شد و راهی فینال شد. وی در دیدار پایانی با نتیجه ۳ بر ۲ از سد عثمان یلدیریم از ترکیه گذشت و به مدال طلا دست یافت.