پایان عملیات گروگان گیری در تهران/ گروگان ها سالم و سلامت هستند


سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران در گفت و گو برو مهر با اشاره به حادثه گروگان گیری در تهران گفت: امروز ساعت ۵ همکارم در کلانتری ۱۶۴ قائم بود. اکنون گشت خودروی غیرعادی را دید و دستور توقف داد، اما خودرو به دستور توقف توجهی نکرد و شروع به تیراندازی کرد.

وی ادامه داد: پس از تیراندازی، نیروی انتظامی به تیراندازی پاسخ داد و درگیری مسلحانه رخ داد و در ادامه درگیری، خودرو وارد خیابان آجودانیه و پس از ورود به کوچه فرعی وارد یکی از آپارتمان های همکف شد.

رحیمی با بیان اینکه گروگان ها به سرعت وارد یکی از منازل با در باز شدند، گفت: این افراد پس از ورود به منزل با یکی از همسایه ها درگیر شدند و سپس با شکستن درب یکی از افراد وارد خانه شدند. یک و سه نفر از اهل خانه اعم از مرد، زن و فرزندانشان گروگان گرفته شدند.

رئیس پلیس تهران بزرگ تصریح کرد: بلافاصله پس از این اقدام تیم ناپوپلیس آگاهی و پلیس پیشگیری پس از چند ساعت در محل حاضر شدند گروگان ما وارد مذاکره شدیم و به آنها تضمین دادیم اما این گروگان آه همین آنها اهمیتی نمی دهند.

رحیمی گفت: این گروگان اوه همین او می خواست با گروگان ها محل را ترک کند و ما با این درخواست موافقت کردیم اما آنها خواسته های دیگری داشتند و به این نتیجه رسیدیم که تیم ویژه وارد میدان شود.

فرمود: بنده اش با لباس شخصی و دست خالی اکنون من در حال مذاکره در مورد عملیات ویژه و برق هستم آسان ناپو شروع و در کمتر از چند ثانیه گروگان ها آنها دستگیر شدند و اکنون هر سه گروگان سالم هستند گروگان او با زنی که ادعا می کرد همسرش است دستگیر شد.

فرمانده انتظامی تهران گفت: تیراندازی از سمت مجرمان و گروگان ها و از داخل ساختمان شروع شد و بدون سلاح و فقط مذاکرات را آغاز کردیم. گروگان خوشبختانه به هیچ یک از گروگان ها آسیبی نرسید آه همین آنها مجروح نشده اند.

سردار رحیمی با اشاره به حضور معاون دادستان تهران سرپرست دادسرای ناحیه یک گفت: با هماهنگی دستگاه قضایی با کسانی که به دنبال به چالش کشیدن امنیت شهر و شهروندان هستند برخورد جدی می شود. . .