پایگاه اثیری شاهرود در ایام نوروز ۳۵ مجروح را نجات داد


به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله حسنی بعدازظهر چهارشنبه در مونتاژ حاضر گزارش نوروزی کدام ممکن است به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان برگزار شد، همراه خود خاص اینکه نیروهای انتظامی در ایام نوروز در امتداد طرف افراد حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر جا کدام ممکن است اجباری بود به هموطنان شخصی کمک کردند، اظهار داشت: اجتناب کرده اند سفرهای نوروزی پس اجتناب کرده اند ۲ سال اجتناب کرده اند پاندمی کرونا همه ارگان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها اجتناب کرده اند جمله خدمه هواپیمای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در کنار هم قرار دادن باش مناسب بودند.

وی بابیان اینکه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایگاه اورژانس بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود مستقر شد، افزود: سورت پرواز تکمیل شد

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه خلبانان پایگاه اثیری نیروی انتظامی ۳۵ مجروح را نجات دادند، اظهار داشت: این اشخاص حقیقی تمام امتحان شده شخصی را برای خدمت رسانی به افراد انجام دادند به همان اندازه اجتناب کرده اند آلام مجروحان بکاهند.

حسنی بابیان اینکه خوشبختانه ماموریت های از حداکثر پلیسی اجتناب کرده اند دید افراد پنهان نمانده است، افزود: ۹ تنها خدمه هوانیروز اما علاوه بر این کل نیروها آموزش های اجباری را دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محله خدمت کرده اند به همان اندازه شرکت ها بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب تری به افراد سمنان حاضر کنند. . استانداری.