پربازدیدترین صبح روز ۷ آوریل; اجتناب کرده اند تخلیه دارایی ها ارزی ایران به همان اندازه توییت فوتبالی مطهری خطاب به دنیای ارشاد


پربازدیدترین صبح روز 7 آوریل;  از انتشار منابع ارزی ایران تا توییت فوتبالی مطهری خطاب به دنیای ارشاد

پس اجتناب کرده اند ماجرای فلفل پاشی خانمها پایین درهای بسته ورزشگاه مشهد، علی مطهری کدام ممکن است روزگاری همراه خود حضور تماشاگران در ورزشگاه فوتبال مخالفت کرده بود، در توئیتی خطاب به امام جمعه مشهد توضیحات عدم لزوم این کار را دلیل داد. زنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها دیگری هستند. خبر این توییت بیشترین بازدید را در بین اطلاعات چاپ شده شده در ساعت شب قبلی در آنلاین داشت. ۱۰ خبر پربازدید دیشب در بسته خبری زیر آمده است.