پرداخت دور دوم کمک هزینه های حمایتی تئاتر استان


اداره کل هنرهای نمایشی دومین دوره کمک های حمایتی را به حساب انجمن نمایش استان واریز کرد.

به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، دومین دوره کمک های مالی انجمن هنرهای نمایشی برای حمایت از جشنواره های استانی و نمایش های صحنه ای به حساب انجمن هنرهای نمایشی استان واریز شد.

دور اول این کمک حمایتی با هدف حمایت از پورتال خبری و حمایت از انجمن رویدادهای استانی هفته گذشته پرداخت شد.

بر اساس برنامه ریزی اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی، واریز این مبلغ با اعتبارات بودجه و بر اساس بررسی عملکرد استانی ادامه خواهد داشت.