پیشگام آب و هوا: تجدید نظر در آینده ما


درباره نمایش

فن آوری های جدید هیجان انگیزی پدید آمده اند که راه را برای یک انقلاب صنعتی جدید هموار می کنند. این مجموعه مستند ، شامل 3 قسمت کوتاه ، رویکردهای تولید جدیدی را بررسی می کند که رشد اجتماعی و اقتصادی را از انتشار CO2 جدا می کند. این سری نوآوری های 25 شرکت از سراسر جهان را نشان می دهد که رویکردهای جدیدی در زمینه تولید انرژی ، مواد و مواد غذایی ایجاد کرده اند. این رویکردهای جدید ، اگر در مقیاس وسیع اتخاذ شوند ، می توانند سوزن تغییرات آب و هوایی را جابجا کنند. مدلهای تجاری آنها همچنین ثابت می کند که پایداری برای تجارت مفید است ، زیرا مصرف کنندگان و تمام صنایع به طور یکسان سعی می کنند سهم خود را در کاهش آسیب و ایجاد آینده ای پایدارتر برای نسلهای آینده انجام دهند.

با همکاری پلت فرم Temasek’s Ecosperity تولید شده است.

دیدگاهتان را بنویسید