چه کالاهایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟
باید بدانید که بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی کالاها و خدمات معاف فقط برای خریدارانی مجاز است که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارت بانکی خرید کنند و مالیات و عوارض پرداختی برای کالاها و خدمات معاف خواهد بود. به همان حسابی که از آن خریده اند پرداخت شده است.