چگونه در ایام روزه داری بافت تشنگی نکنیم/ به همان اندازه سحر صبحانه می نوشد


به گزارش خبرگزاری مهر، آب بهتر از نوشیدنی در صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبحانه برای تعمیر تشنگی است.

سایر {نوشیدنی ها} بیشتر اوقات شامل بخشها زیادی شکر هر دو نمک هستند کدام ممکن است جدا از تحریک تشنگی، انرژی بالایی نیز دارند.

بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد نوشابه های شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازدار باعث افزایش کمیت شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیر در هضم وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل نفخ، درد معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش وزن تبدیل می شود.

بلعیدن آب کافی بین افطار به همان اندازه سحر پیشنهاد تبدیل می شود.

برای کاهش عمق تشنگی در کل روز اجتناب کرده اند مصرف کردن غذاهای پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخطر ویژه به ویژه در وعده صبحانه .

بلعیدن غذاهای شور مربوط به چسبناک شور هر دو ماهی شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترشی های شور نیز ممکن است تشنگی را افزایش دهد.

مصرف کردن میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات معاصر {به دلیل} از گرفتن از آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر {مفید است}. از این ترکیبات مدت بیشتری در روده می مربوط به را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشنگی را کاهش می دهند.

اجتناب کرده اند بلعیدن بخشها بیش از حد آب در زمان شام مصرف کردن هر دو در حین وعده های غذایی مصرف کردن .

مصرف کردن کاهش های میوه خنک هر دو یخ زده، مربوط به سیب، ممکن است دهان ممکن است را برای مدت زمان بسیار طولانی تری مرطوب نگه دارد.

برگ نعناع معاصر را به سالاد، وعده های غذایی هر دو نوشیدنی اضافه کنید از به سرماخوردگی نگه از گرفتن دهان ممکن است {کمک می کند}.

بلعیدن نوشیدنی های کافئین دار مربوط به چای، اسپرسو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسکافه در ماه رمضان، از کافئین فعلی از آنها تشنگی را افزایش می دهد.