کاهش معمول زمان پیش بینی برای ارائه دهندگان امدادی به ۲۴ دقیقه


ساختار ارائه دهندگان امدادی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو نوروز ۱۴۰۱ کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۵ اسفندماه سال قبلی تحریک کردن شده بود در طولانی مدت ۱۳ فروردین ماه سال جاری به نوک رسید.

به گزارش وبسایت اینترنت درک نیوز؛ مدیرعامل نمایندگی افترمارکت ایران خودرو اظهار داشت: در گذشته اجتناب کرده اند آغاز این ساختار کدام ممکن است ۳۲۷ تصویر تایید شده به صورت کنار هم قرار دادن باش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۶۰ کارکنان شیفت امدادی {در سراسر} ملت کنار هم قرار دادن خدمت رسانی به ساکنان بودند، به طور معمول ۱۵ تجهیزات خودرو برای هر تصویر پیش سوراخ بینی می شد. هر روز با این حال همراه خود ملاحظه به افزایش کمیت سفرها این قابلیت به ۲۵ خودرو در روز مرتفع {است تا} مشتریان در اسرع وقت اجتناب کرده اند ارائه دهندگان تصویر های در سرتاسر ملت بهره مند شوند.
بابک سیلاجیه افزود: معمول زمان پیش بینی برای اکتسابی ارائه دهندگان امدادی در سال جاری ۲۴ دقیقه {بوده است}. زمان کاهش ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو در حالی به این عدد رسید کدام ممکن است بازدید در سفر نوروزی نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۴۱ نسبت افزایش داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳ میلیون تردد خیابان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دیدنی کمیت بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان با کیفیت حرفه ای را تخصص کردیم.
وی اظهار داشت: خوشبختانه در ایام راه اندازی شد ساختار ارائه دهندگان نوروزی، نسبت شکایات به ارائه دهندگان حاضر شده در تصویر های ایران خودرو تنها یک دهم نسبت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به حساسیت بالای جامعه ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا، کالا کارگران تمام امتحان شده شخصی را کردند به همان اندازه ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی بهتر از باشند.» ارائه دهندگان همراه خود استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری اکتسابی کنید.
مدیرعامل ایساکو افزود: همکاران ما در وسط پاسخگویی معقول ایران خودرو به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی تصمیم های از ما بودند کدام ممکن است به دلیل این مکالمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده تقاضا های امدادی بیش اجتناب کرده اند ۸۰ نسبت خودروها به مسیر شخصی یکپارچه دادند. توصیه تلفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حضور نیروهای امدادی در محل پس اجتناب کرده اند اکتسابی کمک های پزشکی همراه خود خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها ۲۰ نسبت خودروها به اجزا سوئیچ گرفت. صاحبان خانه اختصاص گرفت.
سلاجقه یکپارچه داد: اطمینان حاصل شود که افزایش رضایت مشتریان اجتناب کرده اند جامعه ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا در ایران خودرو، {در این} ساختار ارائه دهندگان بار به تقاضا خریدار برای خودروهای با بیرون گارانتی بدون هیچ هزینه ای حاضر شد.
ادای احترام به تبدیل می شود: برای تامین اجزا می خواست تعهد سه ماه در گذشته اجتناب کرده اند آغاز این سیستم ریزی مدون را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات اجرای تعهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت مربوطه در گذشته اجتناب کرده اند اقدام در مراجع ذیصلاح meting out شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت مورد نیاز در کل مدت به پایان رسید. این دوران. اجرای تعهد.