«کتایون ریاحی» دیوانه است!


کتایون ریاحی از ثبت مالیات موسسات خیریه و وضعیت اقتصادی جامعه عصبانی است.

به گزارش صبح امروز به نقل از امروز آرت، کتایون ریاحی نوشت: خاطره خیریه کیش مهر کتایون (بنیاد مددکاری) اولین و تنها موسسه خیریه کاشت حلزون شنوایی ناشنوایان در ایران است.

در طول این سال ها، بهزیستی کودکان ناشنوا را برای دریافت کمک مالی از بنیاد معرفی کرده است و از سوی دیگر مانعی برای مجوز است.

اکنون پنج سال است که بهزیستی مجوز «بنیاد کمک های خیریه» را لغو کرده و پس از آن به بهانه نداشتن همان مجوز، اداره مالیات کیش تنها برای سال ۹۸ مبلغ ۱۲۵ میلیون تومان مالیات بر بنیاد کمک وضع کرده است. .

در ضمن خیریه از هرگونه مالیات معاف است.

با وجود موانع مختلف، بنیاد مددکاری و نیکوکاری که از بدو تأسیس مؤسسه همراه و همدل بوده، مدتی است دست یاری از کودکان ناشنوا نمی گیرد تا هیچ کودک ناشنوای از جراحی کاشت حلزون عقب نماند. .

رفاه یعنی زندگی بهتر

اما واقعاً چرا باید نهادهایی که افرادی را که وضعیت بهتری دارند تشویق و حمایت می کنند، آنها را مسدود کنند؟

به نظر می رسد کسانی که رنگ عوض می کنند و ریاکاری در تمام نهادهای حکومتی رخنه کرده اند و ماموریت دارند دریچه آسایش و آرامش را بر روی همشهریان ببندند.

همان دشمن ایران و ایران در ظاهر مشروع و انقلابی است. چه کسی جرات دارد به نخبگان و ایران بگوید خوب است و خدمت به کشور و جامعه است که وطن خود را ترک کنید؟

میزان ناکارآمدی در ارگان ها و نهادهای دولتی و حل نشدن مشکلات جامعه نمی تواند همه جا حقیقت داشته باشد و گویی عده ای به طور سیستماتیک پایه های جامعه مدنی و پیشرفت کشور را ویران می کنند.

آنها به مردم کمک نمی کنند یا اجازه نمی دهند مردم به یکدیگر کمک کنند

بنیاد یاری با شناخت جریان سیستماتیکی که هدف آن تخریب سازمان های مردم نهاد است، دست از کار بر نمی دارد و به خوبی به کودکان ناشنوا کمک می کند.
… .جونگ