کریم، مدعی بی نظیر توپ طلای امسال


ایمان گدرزی انجام بنزما مدت ها در گذشته اجتناب کرده اند اینکه او ۳۰ ثانیه پس اجتناب کرده اند نیمه دوم هت تریک شخصی را مقابل چلسی پرونده تدریجی، مورد ادعا کردن رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای فوتبال قرار گرفت.

گل سوم شرکت کننده فرانسوی حاضر ادوارد مندی بود به همان اندازه حاضر خصوصی این شرکت کننده در نیمه اول پایان دادن شود.

وقتی در کنوانسیون خبری پس اجتناب کرده اند ورزشی اجتناب کرده اند کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید با توجه به انجام مهاجمش پرس و جو شد، سرمربی ایتالیایی بنزما را ۹ شناخته شده به عنوان یک مهاجم، اما علاوه بر این شناخته شده به عنوان یک “شرکت کننده مناسب” توضیح دادن کرد.

کریم، مدعی اصلی توپ طلای امسال

به جرات می توان ذکر شد کدام ممکن است بنزما مناسب ترین مهاجم در امروز فوتبال جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین گل او به چلسی کدام ممکن است چیزی جز شکوه نبود، ممکن است گواه آن باشد.

اگر بخواهیم با توجه به فوتبالیست های ممتاز جهان صحبت کنیم، اشخاص حقیقی زیادی {نمی توانند} به او برسند. او همه عامل دارد. شماره ۱۰، شماره ۹، او یک مهاجم تمام عیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلماً a فوق العاده است.

بنزما همراه خود وجود گل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لقب‌هایش، با بیرون شک یکی اجتناب کرده اند کم‌توانایی‌ترین مهاجمان اروپا در دهه جدیدترین است.

کریم، مدعی اصلی توپ طلای امسال

به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است او بازیکنی انصافاً بالغ شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تعدادی از فصل جدیدترین همراه خود هدف اصلی زیادی ورزشی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور در سن ۳۰ سالگی متنوع اجتناب کرده اند گیمرها اجتناب کرده اند محدودیت های روزی آگاه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانند کدام ممکن است زمان زیادی {در این} ورزشی موجود است. حضور: مرحله بالایی اجتناب کرده اند فوتبال {وجود ندارد}، متعاقباً آنها رویکرد شخصی را به آمادگی جسمانی، رژیم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارهای خارج اجتناب کرده اند پایین تنظیم می دهند، کریم الگوی . آنچه مشخص است اینجا است کدام ممکن است ممکن است تنها در صورتی می توانید در رئال مادرید بمانید کدام ممکن است چیزی برای حاضر داشته باشید. مدت روزی کدام ممکن است این شرکت کننده در رئال سپری کرد، نماد اجتناب کرده اند عظمت این شرکت کننده دارد.

کریم، مدعی اصلی توپ طلای امسال

هت تریک در ورزشی های پیاپی حذفی لیگ قهرمانان تنها ۲ بار در گذشته تاریخی لیگ قهرمانان اروپا رخ داده است است – رونالدو در سال ۲۰۱۷ – به بنزما کمک کرد به همان اندازه ۸۲ گل در لیگ قهرمانان به ثمر برساند.

بنزما اکنون ۳۴ ساله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد گرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میش دوران ماهر شخصی شده است. همراه خود این جاری، همراه خود ملاحظه به پیشرفت ورزشی او در سال های جدیدترین، به سختی می توان دید کدام ممکن است این شرکت کننده فرانسوی سریع بازنشسته تبدیل می شود. وقتی بنزما کفش‌هایش را آویزان کرد، احتمالاً متنوع به رکورد شگفت‌انگیز گل‌زنی او در هنگام بحث دانستن درباره بهتر از مهاجمان گذشته تاریخی فوتبال ردیابی می‌کنند.

بنزما یک بازیساز مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بهتر از گلزن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی باز می گردد به همان اندازه همراه خود مهاجم ورزشی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپ را بگیرد همه عامل را در پایین افزایش می بخشد.

کریم، مدعی اصلی توپ طلای امسال

همراه خود ملاحظه به اینکه بنزما {در این} فصل ۳۷ گل به ثمر رسانده است – تنها ۵ گلی کدام ممکن است در گذشته تاریخی رئال مادرید به این عدد رسیده است – اگر ستاره آنچلوتی شکل شخصی را محافظت تدریجی، کمتر کسی شرط می‌بندد کدام ممکن است کارلوتو به فینال لیگ قهرمانان اروپا نرسد.

شاید نیم دهه اندازه کشیده باشد، با این حال به نظر می رسد مانند است بنزما سرانجام به آنچه کدام ممکن است لیاقتش را داشت بازو یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی شده است است.

اصولاً بیاموزید: