کلماتی که توسط ایرانی ها در گوگل منفجر می شود!


شما می توانید لیستی که ایرانی ها در گوگل بیشتر جستجو کرده اند را مشاهده کنید.

به گزارش صبح به نقل از اعتماد: لیست پر سرچ ایرانی ها را در گوگل مشاهده می کنید و VPN و فیلترشکن در بالای این لیست قرار دارند.

کلماتی که توسط ایرانی ها در گوگل منفجر می شود!