کمک هزینه رفاهی بازنشستگان بانک صادرات ایران افزایش یافت


با تصویب هیئت مدیره بانک؛

کمک هزینه برخی از اقشار رفاهی مستمری بانک صادرات ایران با تصویب هیات مدیره این بانک و در راستای کمک به وضعیت معیشتی این دسته از کارکنان ۳ میلیون ریال افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، کمک هزینه غذا و هزینه ایاب و ذهاب بازنشستگان بانک صادرات ایران در روز چهارشنبه نهم خرداد ماه سال جاری با مبالغ جدید پرداخت شد.

با تصویب هیأت مدیره بانک صادرات ایران کمک هزینه خواربار بازنشستگان به جای دو دوره شش ماهه به صورت سه ماهه و چهار بار در سال پرداخت می شود.

بر این اساس مبلغ ۲۵ میلیون ریال هزینه خوراک بهاره به حساب بازنشستگان کارکنان بانک صادرات ایران واریز شد.

همچنین در مجموع ۱۰ میلیون ریال کمک هزینه سفر به حساب بازنشستگی بانک صادرات ایران واریز می شود.

لینک های کوتاهاین لینک کپی شد!