گزارش ابطحی از اولین جلسه مجمع روحانیون پس از دو سال / حضور موسوی خوئینی ها و خاتمی / امان از مشهد .. + عکس ها


ابطحی در کانال تلگرامی خود نوشت :

بعد از دوسال امشب دوستان مجمع روحانیون را از نزدیک دیدم. جلسه حضوری.

یادمان رفته بود که می شود کنار هم نشست.

از هر دری سخنی گفتیم.من معمولا اخبار فرهنگی را میگویم.

در بخشی از سخنانم گفتم به عنوان یک جمع روحانی که قرار بوده با تفکرات ارتجاعی بنام دین مبارزه کند، باید در مورد رواج قرائت خرافی از دین و رفتارهایی که به اساس و کلیت دینداری مردم بنام حمایت از دین ضربه می زند حساس باشد و تلاش کند سلیقه ها، جای دین و قانون را نگیرد.

بعد خبر ممنوعیت های منطقه ای به خصوص تضییقات آرایشی در مشهد را تا حد ممکن! توضیح دادم.

امان از مشهد و حاکمیت سالهای طولانی سلیقه ها.

بعد از جلسه دیدم اقای موسوی خویینی در حال تماس با اسنپ است.تقاضا کردم من برسانمشون. کلی توی راه حرف زدیم.

کاش دل به دریا بزنم این حرفهای حاشیه ای را مطرح کنم.

من و این جسارتا!ش

گزارش ابطحی از اولین جلسه مجمع روحانیون پس از دو سال با حضورموسوی خوئینی ها و خاتمی / امان از مشهد .. + عکس ها
گزارش ابطحی از اولین جلسه مجمع روحانیون پس از دو سال با حضورموسوی خوئینی ها و خاتمی / امان از مشهد .. + عکس ها
گزارش ابطحی از اولین جلسه مجمع روحانیون پس از دو سال با حضورموسوی خوئینی ها و خاتمی / امان از مشهد .. + عکس ها
گزارش ابطحی از اولین جلسه مجمع روحانیون پس از دو سال با حضورموسوی خوئینی ها و خاتمی / امان از مشهد .. + عکس ها
گزارش ابطحی از اولین جلسه مجمع روحانیون پس از دو سال با حضورموسوی خوئینی ها و خاتمی / امان از مشهد .. + عکس ها