گشت و گذار پیر شدن تکانشی بر چهره «ملوانان کیان افشار» نشست / عکس


عکسی اجتناب کرده اند دریاچه کایان افشار در دنیای آنلاین ما آشکار شد کدام ممکن است چهره ای قدمت آن را انصافاً بیش اجتناب کرده اند قبلی نماد می دهد.

به گزارش صبح صبح ، تصویری جنجالی اجتناب کرده اند بهارا کیان افشار بازیگر سرشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرحاشیه سینمای ایران در دنیای آنلاین ما چاپ شده شد کدام ممکن است نماد می دهد پیرمردی روی صورت این بازیگر نشسته است.

تور پیری در چهره ملوانان افشار کیان

بهاره کیان افشار (زاده ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۲) ترانه سرا، بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجری تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما اهل ایران است.

وی انجام دادن را به صورت ماهر اجتناب کرده اند سال ۱۳۸۵ همراه خود تفریحی در سریال کلاه پهلوی در عملکرد لذت مشارشانی ساخته فریبا رمضانپور تحریک کردن کرد.