یک شکاف میان رشته ای بین عکاسی و سایر رشته های هنری وجود داردبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا); شنبه ۹ مهر ۱۴۰۰ در حاشیه جشنواره فیلم کوتاه، دومین نشست از مجموعه رونمایی کتاب در سه بخش برگزار شد.

در قسمت اول مجید کیانیان ترجمه کتاب تاریخ هنر برای سینماگران گفت: هدف من از ترجمه این کتاب این است که در حوزه تاریخ سینما در دو قسمت ژانر و اقتباسی لازم می دانم.

وی افزود: این کتاب نشان می دهد که هنرمندان مشهور رشته های مختلف چگونه در آثار یکدیگر پیوند خورده اند و چگونه بر هنر یکدیگر تأثیر گذاشته اند.

در قسمت دوم نشست کتاب «عکاسی و روانکاوی» با حضور دو مترجم این کتاب «صمد قربان زاده» و «زهرا پژوتن» ادامه یافت.

پژوتن می گوید: برخی از بینندگان عکاسی هدف عکاس از گرفتن عکس را درک نمی کنند و این به دلیل عدم عمق تصویر و عدم آگاهی عکاس از ناخودآگاه خود است.

وی در خصوص خلاصه این کتاب افزود: همه عکس ها رویا دارند و ثبت اهداف درونی آنها در کارشان است و این کتاب با بررسی روانی تخیل، رویاها به معنای عکاسی و عمق عکاسی معنا می دهد. و خرد جمعی

قربان زاده تصریح کرد: بین رشته های عکاسی و سایر رشته ها فاصله بین رشته ای وجود دارد و کتابی برای پرکردن این خلأ نداریم.

در قسمت سوم این نشست «رضا توبدار» از اعضای انجمن سینمای جوان به نمایندگی از روناک رنجی، مترجم کتاب فیلم تجربی اظهار داشت: مسیر بازشناسی سینما از طریق سینمای تجربی می گذرد. و هنر سینمای داستانی از سینمای تجربی است.

داوطلبان گفت: مواجهه با سبک قدیم و جدید سینمای تجربی، سیر تحول و تاریخچه فیلم تجربی موضوع اصلی این کتاب است.

اکنون نیز در حاشیه جشنواره فیلم کوتاه تهران نشست های ویژه ای با موضوعات صدا، ژانر در فیلم کوتاه و جلوه های بصری برگزار می شود.