یک طوفان جهانی در راه است
جهان در معرض خطر سقوط شدید نظم است. دلیل آن جنبه‌های ژئوپلیتیک سنتی از جمله رقابت قدرت‌های بزرگ، جاه‌طلبی‌های امپریالیستی و درگیری‌های منابع، و همچنین مواجهه با چالش‌های جدید مانند تغییرات آب‌وهوایی، بیماری‌های همه‌گیر و تکثیر هسته‌ای است.