۱۵۰۰ غذای متبرک در روستاهای محروم گناباد گلوله کردن شد


به گزارش خبرنگار مهر، همزمان همراه خود ماه مبارک رمضان به همت کانون خدیاری رضوی شهرستان کناباد هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ غذای متبرک در روستاهای محروم این شهرستان گلوله کردن شد.