۲ لایحه علیه روسیه در سنای آمریکا تصویب شدبه گزارش سی ان ان، سنا روز پنجشنبه به اتفاق آرا ۲ لایحه اجتناب کرده اند جمله افتادگی روابط تجاری دوره ای همراه خود روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ممنوعیت واردات قدرت اجتناب کرده اند روسیه را تصویب کرد.

قوانین اول اعمال تعرفه های بعدی بر واردات اجتناب کرده اند روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین دوم ممنوعیت واردات قدرت اجتناب کرده اند نفت، زغال سنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت خالص است کدام ممکن است به اتفاق آرا تصویب شد.

بایدن در ماه مارس نیازمند افزایش تعرفه ها شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون برای تصویب آخرین در گذشته اجتناب کرده اند ۲ هفته تعطیلی به پارلمان خواهد سر خورد.

لایحه محدودیت تجاری فینال امتحان شده کنگره روسیه علیه اوکراین است.

عصر قبلی مجلس سنا لایحه ای را برای حاضر سریعتر کمک های ارتش به اوکراین تصویب کرد.

پارلمان اکنون ۲ لایحه برای امضای بایدن تصویب خواهد کرد.

اگرچه این لوایح همراه خود اکثریت قریب به اتفاق قاطع تصویب شد، سنا هفته ها را صرف مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل برخی تنظیمات کرد به همان اندازه با بیرون اشکال به تصویب آخرین برسد.

مونتاژ استماع کنگره با اشاره به آن کاملاً یکسان جایی بود کدام ممکن است مقامات بایدن وارد حرکت شد. خوب روز پس اجتناب کرده اند اعمال تحریم های مقامات بایدن علیه بهترین مؤسسات پولی روسیه، {اعضای خانواده} کرملین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمان کرملین برای افزایش فشار مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بر فردی پوتین پس اجتناب کرده اند رسوایی بخارست.

آمریکا علاوه بر این لاوروف، شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زن پوتین را تحریم کرد.

بریتانیا بعداً تحریم‌ها را ادعا کرد، پیش بینی می‌سر خورد اتحادیه اروپا نیز اجتناب کرده اند این راه پیروی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار غرب بر مسکو همراه خود ورود نبرد به ماه دوم شخصی افزایش کشف شد.

۵۶۵۶