۲۰ درصد کسر مالیات از وجوه با درآمد ثابت


بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار برای مالیات ۲۰ درصدی برای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را رد کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، امروز در فضای مجازی شایعاتی مبنی بر تصمیم شورای پول و اعتبار برای اخذ مالیات ۲۰ درصدی از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در بازار سرمایه در فضای مجازی منتشر شد که هم اکنون از سوی بانک مرکزی رد شده است.

«مصطفی قمری وفا» مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی با اشاره به شایعه اعمال مالیات ۲۰ درصدی بر وجوه با درآمد ثابت نوشت: اساساً کذب و مردود شورای پول و اعتبار است.

وی بیان کرد: تاکید می شود شورای پول و اعتبار چنین مصوبه ای ندارد و اساسا چنین موضوعی را در دستور کار ندارد.

لینک های کوتاهاین لینک کپی شد!