۴ حاضر برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان در هفته آخر فروردین ماه به حاضر درآمد – تئاتر الکترونیک


۴ حاضر کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان در ۲ سالن وسط تولیدات تئاتر کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ سالن در تماشاخانه شهرزاده به حاضر درمی‌آیند.

به گزارش تئاترآنلاین، در هفته پایانی فروردین ماه ۴ حاضر در ۲ سالن وسط تولیدات تئاتر کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ سالن پردیس تئاتر شهرزاده اجرا تبدیل می شود.

در وسط ساخت تئاتر پارک لاله، حاضر «عمو نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادربزرگ خنک در بهار نوروز خوانان» به کارگردانی جواد انصافی ساعت ۵ عصر در تالار گلستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر «شکلاتی» به کارگردانی محمد. رضا مالکی ساعت ۱۹ در تالار البستان حاضر داده تبدیل می شود.

علاوه بر این در پردیس تئاتر شهرزاده، حاضر «گرووالو» به کارگردانی سید آرش شریف زاده ساعت ۱۷:۳۰ در سالن بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر «قیچی کدام ممکن است دنبال کار می گشت» توسط سعید زین اللّه اجرا تبدیل می شود. عابدین ساعت ۱۷:۱۵ در سالن ۳.

این ۴ حاضر کدام ممکن است برای گروه های سنی مختلف کودک، نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان ساخت شدند، در حاضر های زودتر شخصی همراه خود استقبال بینندگان مواجه شدند.